Az eltünt falu

Az eltünt falu

Alig 3 évtizeddel ezelôtt a templom harangjai a falu közepén magasló dombra hívta a híveket. Az ércbányászat, a vélt haszonszerzés nem volt akadálya annak, hogy a teljes falut elköltöztessék, és elárasszák a réz és aranybányászat melléktermékével. Az alaklamazott technológia, a környezô patakokba ömlô szennyezô vegyszerek különleges színekbe festi meg az erdélyi Verespatak közelében található iszaptározó felületét.