Ködfátyol

Ködfátyol

Ezen a „tejködös” novemberi hajnalon egyetlen használható képet sem reméltem. Nádból épített fekvő lesemben hallgattam a leeresztett halastó medréből kiszivárgó zajokat. Röviddel ezután néhány nagy kócsag szállt le, majd tovább az előttem elterülő vízfoltra...

I was not expecting a single useful picture on this milky foggy dawn in November. I listened lying in my reclining hide of reeds to the sounds seeping in from the emptied fish pond basin. Soon afterwards, a few large herons alighted, then proceeded to the spot of water spreading before me…

Gépváz: 1/400 sec. 100