Szakítópróba

Szakítópróba - Tear test

A szikes pusztán egy pocsolyában elszaporodtak a fonalas zöldmoszatok. Amikor kiszáradt belőle a víz, a talajban repedés keletkezett és az algák különleges formákat vettek fel.

In a puddle in the salt marsh, green algae with threadworms have proliferated. A crack appeared in the soil when the water dried, and the algae took on peculiar shapes.

Gépváz: Apple Apple iPhone 12 Pro
Objektív: Phone 12 Pro back camera 6mm f/2